9.

NEDĚLEJTE NIC NELEGÁLNÍHO.

„Nelegální činy“ jsou taková jednání, která jsou zakázána oficiálními předpisy nebo zákony. Ty vytváří vládci, zákonodárné instituce a soudci. Obvykle jsou zapsány v zákonících. V dobře uspořádané společnosti jsou zveřejněny a dány všeobecně na vědomí. V neprůhledné společnosti – často plné zločinů – je potřeba se radit s právníkem nebo být speciálně vzdělaný, aby je člověk všechny znal. Taková společnost se drží hesla: „Neznalost zákona neomlouvá.“

Ale každý člen společnosti, a ̇ mladý nebo starý, je zodpovědný za znalost toho, co společnost pokládá za „nelegální čin“. Je možno zeptat se jiných lidí a existují knihovny, kde je tyto zákony možné najít.

„Nelegální čin“ není neuposlechnutí běžného pokynu jako „Jdi do postele“. Je to čin, který, když ho člověk spáchá, může vést k potrestání soudem nebo státem – k pranýřování1 státní propagandou2, k peněžitým pokutám a dokonce k uvěznění.

Když člověk udělá něco nelegálního, a ̇ už jde o malou nebo velkou věc, může být vystaven útoku státu. Nehraje žádnou roli, jestli je dopaden nebo ne – když člověk spáchá nelegální čin, oslabuje svou obranyschopnost.

Téměř cokoli, co se vyplatí dělat a čeho chce člověk dosáhnout, je často možné provést zcela v mezích zákona.

„Nelegální“ cesta je nebezpečná, časově ztrátová zkratka. Obvykle se zjistí, že domnělé „přednosti“ nelegálních činů se vůbec nevyplatily.

Stát a vláda jsou obvykle dost nemyslící mašinérií. Existují a pracují na základě zákonů a zákoníků. Jsou určeny k tomu,
aby skrze své linie postupovaly proti nezákonnostem. Jako takové mohou být nesmiřitelným3 nepřítelem, neoblomným4, když se jedná o „nelegální činy“. Správnost nebo nesprávnost věcí se před zákony a zákoníky nebere v úvahu. Počítají se pouze zákony.

Jestliže si uvědomíte nebo objevíte, že někdo ve vašem okolí „jedná nelegálně“, měli byste udělat všechno pro to, abyste ho od toho odradili. Dokonce i když na věci nejste účastni, můžete kvůli ní trpět. Falšuje-li účetní firmy účetní knihy, mohla by firma ve vzniklém nepořádku ztroskotat a vy byste mohli přijít o místo. Takové události by mohly značně ohrozit vaše vlastní přežití.

Jako člen jakékoli skupiny podřízené určitým zákonům podporujte jejich písemné srozumitelné zveřejnění tak, aby byly známy. Podporujte každou legální politickou snahu redukovat, ujasňovat a uspořádat zákony, které se této skupiny týkají. Držte se zásady, že všichni lidé jsou si před zákonem rovni. Tato zásada byla ve svédobě–zadobtyranie5 aristokracie6 –jedním z největších sociálních pokroků v dějinách lidstva a nemělo by se na ni zapomínat.

Dbejte na to, aby byly děti i dospělí informováni o tom, co je „legální“ a co je „nelegální“, a ukažte – třeba jen zamračením – že „nelegální činy“ neschvalujete.

Ten, kdo se jich dopouští, je – i když z toho vyjde „nepotrestán“ – přeci jen oslaben proti moci státu.

Cesta ke štěstí nezahrnuje strach z toho, že bude člověk dopaden.

1. pranýřovat: vydat napospas posměchu, veřejnému pohrdání, opovržení nebo urážkám.
2. propaganda: rozšiřování myšlenek, informací nebo pomluv k podpoře vlastní nebo ke znevýhodnění cizí věci, často bez ohledu na pravdu; dávat lži do novin, rozhlasu a televize tak, aby dotyčný, bude-li povolán před soud, byl uznán vinným; poškodit něčí jméno falešnými tvrzeními, takže mu už nikdo neuvěří. (Propagandista je někdo, kdo dělá nebo vytváří propagandu.)
3. nesmiřitelný: takový, který se nenechá uklidnit, upokojit ani uspokojit; nemilosrdný; neúprosný.
4. neoblomný: tvrdý; takový, který se nepodvoluje; nepoddává se; nezlomí se, neústupný; odmítající jakýkoli jiný názor; takový, který nepodlehne ničemu.
5. tyranie: používání kruté, nespravedlivé a absolutní moci, drtivé, utlačovatelské, drsné, přísné.

6. aristokracie: vláda několika lidí se zvláštními privilegii, hodnostmi či postavením; vláda několika málo příslušníků elity, kteří jsou nadřazeni obecným zákonům; skupina těch, kteří jsou rodem nebo postavením „nadřazeni všem ostatním“ a kteří mohou vytvářet či používat zákony na ostatní, ale sami sebe považovat za těmito zákony nedotčené.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.