3.

NEBUĎTE PROMISKUITNÍ1

Sex je prostředek, který člověk používá, aby pomocí rodiny a dětí zajistil své přetrvání. Sex může přinášet hodně radosti a štěstí: příroda měla v úmyslu zachovat jeho prostřednictvím lidstvo. Zneužití a chybné chování s sebou ale přinášejí těžké následky a tresty: vypadá to, že i toto měla příroda v úmyslu.

3-1. Buďte věrní svému
sexuálnímu partnerovi.

Nevěra sexuálního partnera může těžce ohrozit vaše přežití. Dějiny a noviny jsou plné příkladů prudkosti lidských vášní, které byly vzbuzeny nevěrou. „Vina“ je zde tím menším zlem. Žárlivost a pomsta jsou větší obludy: člověk nikdy neví, kdy se probudí. Je jednoduché mluvit o tom, že je člověk „civilizovaný“, „bez zábran“ a „plný pochopení“, ale slovy není možné dát zničený život zase do pořádku. „Pocit viny“ neřeže tak ostře jako nůž v zádech nebo rozemleté sklo v polévce.

Kromě toho vyvstává otázka zdraví. Když nepožadujete věrnost svého sexuálního partnera, vystavujete se sami nemocem. Krátkou dobu se zdálo, že má člověk všechny pohlavní nemoci pod kontrolou. V současnosti tomu tak není a je otázkou, zda tomu tak vůbec kdy bylo. Existují nevyléčitelné druhy takových nemocí.

Problémy neblahého chování v oblasti sexu nejsou nové. Silné náboženství buddhizmus vymizelo v 7. století z Indie. Příčinou byla, jak uváděli jejich vlastní kronikáři, sexuální promiskuita v buddhistických klášterech. V naší době můžeme pozorovat, že komerční a jiné organizace ztroskotávají, když v nich začne převažovat sexuální promiskuita. Nevěra ničí rodiny – jakkoli civilizovaně o ní mohou mluvit.

Chvilková touha může vést k utrpení na celý život. Vysvětlete to každému, kdo je ve vaší blízkosti, a dobře chraňte své vlastní zdraví a štěstí.

Sex je velkým krokem na cestě ke štěstí a k radosti. Není na něm nic špatného, pokud jde ruku v ruce s věrností a slušností.

1. promiskuitní: pěstující náhodné sexuální vztahy.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.