ŠTĚSTÍ

 

Opravdová radost a opravdové štěstí1 jsou cenné.

Jestliže člověk nepřežívá, nemůže dosáhnout radosti ani štěstí.

Pokoušet se přežít v chaotické2, nečestné a všeobecně nemorální3 společnosti je obtížné. 

Každý jednotlivec nebo skupina touží po tom, aby v životě dosáhli tolik radosti a tolik osvobození od bolesti, kolik jen mohou.

Vaše vlastní přežití může být ohroženo špatnými skutky lidí ve vašem okolí. 

Vaše vlastní štěstí se může nečestností a špatným chováním ostatních lidí změnit v neštěstí a zármutek. 

Jistě vás napadají příklady, kdy se toto skutečně stalo. Takové špatné jednání znesnadňuje vaše vlastní přežití a zmenšuje vaše štěstí. 

Vy jste pro ostatní důležití. Naslouchají vám. Můžete na ně mít vliv. 

Jistě vás napadají jména jiných lidí, jejichž štěstí nebo neštěstí je pro vás důležité. 

Těmto lidem můžete touto knihou bez příliš velké námahy pomoci přežívat a vést šťastnější život. 

Nikdo sice nemůže druhým lidem zaručit štěstí, ale jejich šance přežít a být šťastní je možno zvýšit.

A tím současně zvýšíte i své vlastní šance na přežití. 

Je ve vaší moci ukázat cestu k méně nebezpečnému a šťastnějšímu životu.

1. štěstí: stav dobré zdravotní kondice, spokojenosti, radosti; radostná, veselá, nerušená existence; reakce na to, že člověka potká něco pěkného.
2. chaotický: charakterizovaný naprostým nepořádkem či zmatkem.
3. nemorální: neřídící se dobrými zvyky v chování, takový, který nedělá správné věci; postrádá jakoukoli představu o řádném chování. 

O cestě ke štěstí

Cesta ke štěstí je soubor 21 morálních pravidel pro šťastný život, založených na zdravém rozumu. Je to první nenáboženský morální kodex napsaný L. Ron Hubbardem. Tento kodex je přeložen do více než 97 jazyků čímž se zapsal mezi rekordy v Guinnessovi knihy rekordů. Ve světě bylo vytištěno více než 100 000 000 kopií. Cesta ke štěstí je v vydána ve formě brožurky, knihy, ale i ve filmové podobě na DVD.

KDO JSME? ​

Jsme neziskový spolek. Jsme parta lidí, kteří běžně pracujeme a tuto činnost děláme ze svého přesvědčení, za účelem pomoci jiným a společnosti. Naší výplatou jsou pozitivní ohlasy od lidí a výsledky naší práce.

PROČ TO DĚLÁME? ​

Cesta ke štěstí způsobuje ve světě nemalé výsledky a to snížení kriminality, nastolení klidu a obnovení morálky ve společnosti. Do tohoto projektu se zapojují různé skupiny lidí, komunity a v některých zemích i dokonce policisté a armáda. Příklad: Kolumbijská policie dodala semináře Cesty ke štěstí 3 milionům obyvatel a brožurky 20 procentům populace. Míra trestné činnosti se snížilo o 50 procent a kolumbijský cestovní ruch vzrostl na úroveň jakékoliv jiné latinskoamerické země. Podle vedoucích kolumbijských policejních úředníků má na tomto obratu největší zásluhu Cesta ke štěstí. Na Slovensku v obci Jasov u Košic místní Romové uklidili tuny odpadků a dodnes své okolí udržují v čistotě a šíří Cestu ke štěstí.
A tak bychom mohli pokračovat dále. To jsou ty důvody, proč věnujeme této aktivitě svůj čas. Jsme přesvědčeni o tom, že i v naší zemi můžeme způsobit spoustu dobrého. Naším cílem je snížit kriminalitu a zavést morální principy do společnosti, škol, problémových komunit, podnikatelských sfér a mezi umělce – a na tom již také usilovně pracujeme.

JAK NAŠE PROJEKTY FINANCUJEME?

Ze sponzorských darů.

Kontakt

Spolek Cesta ke Štěstí Západočeský kraj, z.s.
Adresa: Bzenecká 1049/9, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
IČO: 22893661
e-mail: cestakestesti@gmail.com

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.