15.

PLŇTE SVÉ ZÁVAZKY1

Na cestě životem se nevyhnete závazkům.
Člověk se skutečně narodí s určitými závazky a ty mají dál tendenci přibývat. Není žádnou novinkou, že dluží svým rodičům za to, že ho přivedli na svět a vychovali. Pro rodiče je kladem, že to silněji nezdůrazňují.
Přeci to ale závazek je:
dokonce i dítě to cítí. A v dalším průběhu života člověk nastřádá další závazky – k jiným lidem, přátelům, společnosti a dokonce k světu.

Když člověku nedovolíte, aby dodržel a splnil své závazky, prokazujete mu nesmírně špatnou službu. Nemalá část „dětské revolty“ vzniká tím, že druzí odmítají přijmout ty jediné „mince“, které miminko, dítě nebo mladý člověk má, aby se zbavil „tíhy závazku“: smích miminka, dětské neobratné pokusy pomoci, rada, kterou mladistvý může dát, nebo jednoduše snaha být dobrým synem nebo dcerou často projdou kolem nerozpoznány a nepřijaty. Takové snahy mohou být špatně zacíleny, často špatně naplánovány, a rychle mizí. Když se jim nepodaří zbavit se velkého břemene dluhu, může na místo úsilí nastoupit množství mechanizmů nebo ospravedlnění: „člověk ve skutečnosti nic nedluží,“ „to oni to dlužili mně,“ „já se neprosil, abych se narodil,“ „moji rodiče nebo opatrovníci za nic nestojí“ a „život stejně nemá cenu žít,“ abychom jmenovali jen některé. A přeci se závazky kupí dál.

„Tíha závazku“ se může stát ohromným břemenem, když člověk nevidí možnost, jak mu dostát. Může to vést k všemožným potížím jednotlivce či společnosti. Nemůže-li se člověk zbavit závazku, stanou se často ti, kterým něco dluží, nevědomky terčem zcela nečekaných reakcí.

Člověku, který stojí před rozhodováním o nevyřízených závazcích a nezaplacených dluzích, je možno pomoci jednoduše tím, že s ním projdete všechny morální, sociální a finanční závazky, které převzal a nesplnil, a vypracujete s ním způsob, jak může všechny závazky, které jsou podle něj ještě otevřené, vyrovnat.

Člověk by měl přijmout snahy dítěte nebo dospělého o vyrovnání nefinančních závazků, o kterých si myslí, že je má: při vyrovnávání finančních závazků by měl člověk pomoci najít přijatelné řešení pro obě strany.

Odrazujte lidi od toho, aby na sebe brali více závazků, než mohou skutečně splnit nebo splatit.

Jít cestou ke štěstí je velmi těžké, když s sebou člověk nese břemeno závazků, které jsou mu dluženy nebo které nevyrovnal.

1. závazek: stav nebo skutečnost, kdy člověk něco dluží druhému za mimořádnou laskavost nebo službu; povinnost, smlouva, slib nebo jiný společenský, morální nebo právní požadavek, který zavazuje ke splnění nebo vyhnutí se určitému jednání; pocit dluhu vůči někomu jinému. 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.