EPILOG

Štěstí znamená zabývat se činnostmi, které se vyplácí.
Ale existuje pouze jeden člověk, který může s jistotou říci, co vás udělá šťastnými – vy sami.

Pravidla uvedená v této knize jsou ve skutečnosti krajnice: jestliže je překročíte, jste jako řidič, který sjel do příkopu – výsledkem může být zničení daného okamžiku, vztahu, života.

Jen vy můžete říci, kam cesta vede, protože člověk sám si vytyčuje cíle pro příští hodinu, pro vztah, pro úsek života.

Někdy si člověk může připadat jako suchý list, kterým vítr hází přes špinavou ulici, nebo jako zrníčko písku, které někde uvázlo.
Ale nikdo netvrdil, že život je něco klidného a uspořádaného; takový není.
Člověk není ani potrhaný list, ani zrníčko písku – každý si může více nebo méně nastínit svou vlastní cestu a jít po ní.

Někdy si člověk možná myslí, že věci jsou už v takovém stavu, že je příliš pozdě něco s tím udělat, že dosavadní cesta je tak zmatená, že už nemá žádnou šanci nakreslit budoucí cestu, která by byla jiná. Ale na cestě je vždycky místo, kde můžete načrtnout novou cestu.
A zkusit po ní jít. Není na světě člověka, který by nemohl nově začít.

Aniž bychom se obávali sebemenších námitek, můžeme říci, že ostatní se nám mohou vysmívat a pokoušet se nás různými prostředky vtlačit do příkopu, že se nás mohou pokoušet různými způsoby svést k nemorálnímu životu.
Všichni tito lidé to dělají proto, aby dosáhli svých vlastních cílů, a když jim člověk věnuje pozornost, skončí tragédií a zármutkem.

Samozřejmě, že člověk při pokusu používat tuto knihu a dovést ostatní k jejímu používání někdy narazí na prohry.
Člověk by se z toho měl jednoduše poučit a po této cestě pokračovat.
Kdo řekl, že na cestě nejsou žádné nerovnosti?

Ale přesto po ní můžete jít.
Někdo může upadnout, ale to neznamená, že by nemohl znovu vstát a jít dál.

Jestliže budete mít stále na paměti hranice cesty, nemůžete příliš chybovat. Pravé vzrušení, štěstí a radost pocházejí z jiných pramenů než ze zničených životů.

Pokud můžete druhé přimět k tomu, aby šli touto cestou, budete mít sami dostatečnou svobodu, abyste měli šanci objevit, co je skutečné štěstí.

Cesta ke štěstí je dálnice pro ty, kteří vědí, kde jsou její hranice.

Vy jste řidič.

Šťastnou cestu!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.