VAŠE POMOC

Velmi častou formou přímé pomoci je finanční dar. Díky němu může spolek plnit své poslání na území České republiky, které spočívá především v organizaci a realizaci osvětových kampaní, distribuci vzdělávacích brožur a dalších materiálů s 21 morálními principy Cesty ke štěstí.

Dárcovství může být činěno jednorázově či pravidelně. Často vyhledávaným způsobem pravidelné podpory je stanovení měsíčního příspěvku, který je v určitých časových intervalech (např. jednou za měsíc) posílán na kmenový účet spolku: 2800139552 / 2010 (Fio banka)

Pravidelný či jednorázový dárce má vždy nárok na doklad o daru formou Darovací smlouvy, kterou sdružení bezodkladně vystaví poté, co je předmětná částka poukázána na kmenový účet a současně jakmile mu dárce o sobě poskytne základní údaje pro její vystavení. 

Jak v oblasti individuálního, tak v oblasti firemního dárcovství se spolek usilovně snaží o zajištění následujících priorit:
1. navázat s dárcem otevřenou, upřímnou diskusi o záměrech podpor,
2. zajistit maximální efektivitu přerozdělených prostředků dle výše daru,
3. prodiskutovat s dárcem a vyhovět mu při přerozdělování jeho prostředků
– tzv. adresné pomoci poskytnout dárci zpětnou vazbu, jak konkrétně bylo s jeho prostředky naloženo.

K získaným prostředkům se chováme jako správce svěřeného finančního daru, nikoli jako majitel. Proto nám velmi záleží na tom, aby dárce mohl ovlivnit směr podpory, který je plně v souladu s našimi stanovami a prioritami.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.