Videoklipy

1. Dbejte o sebe

2. Buďte střídmí

3. Nebuďte promiskuitní

4. Dávejte dětem lásku a pomáhejte jim

5. Ctěte své rodiče a pomáhejte jim

6. Dávejte dobrý příklad

7. Snažte se žít v pravdě

8. Nevražděte

9. Nedělejte nic ilegálního

10. Podporujte vládu, která je míněna pro všechny a jedná v zájmu všech

11. Neškoďte lidem dobré vůle

12. Ochraňujte a zlepšujte své prostředí

13. Nekraďte

14. Buďte důvěryhodní

15. Plňte své závazky

16. Buďte pracovití

17. Buďte kompetentní

18. Respektujte náboženská přesvědčení druhých

19. Snažte se druhým nedělat to, co byste nechtěli, aby oni dělali Vám

20. Snažte se jednat s lidmi tak, jak byste chtěli, aby oni jednali s Vámi

21. Vzkvétejte a prosperujte