Kdo jsme

Na jaře roku 2011 jsme založili neziskové Občanské sdružení Cesta ke štěstí ve složení Michaela Svobodová (nyní Gono), František Tejchman, Jan Štěpánek. S činností nám pomáhá řada dobrovolníků. Naše činnost je financována výhradně z financí dobrovolných dárců z řad veřejnosti i firem.

Občanské sdružení jsme založili s těmito cíli:

 • zlepšit životy lidí a stav společnosti v ČR
 • způsobit, aby lidé v ČR mohli prožívat užitečné životy plné radosti
 • snížit kriminalitu v ČR, spotřebu drog v ČR
 • zlepšit prostředí, ve kterém žijeme
 • zvýšit úroveň zodpovědnosti lidí
 • zvýšit úroveň zájmu lidí o své okolí

Čeho chceme dosáhnout?

 • lidé v ČR znají Cestu ke štěstí a žijí podle těchto pravidel
 • Cesta ke štěstí je prezentována dětem ve všech školách
 • díky Cestě ke štěstí jsou dobrovolníky organizovány prospěšné akce jako například vysazování stromů, sbírání odpadků, zapojení se do prospěšných akcí v jejich okolí
 • je navázána aktivní spolupráce s Policií, magistráty, školami…

Jak na to?

 • rozdávání brožurky Cesta ke štěstí na různých místech v ČR
 • přednášky dětem ve školách
 • promítání filmu cesta ke štěstí ve spolupráci s magistráty
 • pomoc a osvěta v lokálních tíživých sociálních situacích

Vítáme pomoc kohokoli, kdo by chtěl pomoci zlepšit prostředí, ve kterém žije.