Dávejte dobrý příklad

DÁVEJTE DOBRÝ PŘÍKLAD16.

Existuje mnoho lidí, na které má člověk vliv17. Tento vliv může být dobrý nebo špatný.
Kdo vede svůj život v souladu s doporučeními, uvedenými v této knize, je pro druhé dobrým příkladem.
Ostatní kolem něj si nemohou pomoci a budou tím ovlivněni, bez ohledu na to, co říkají.
Každý, kdo se vás snaží odradit, to zkouší proto, že vám chce ve skutečnosti škodit nebo sleduje své vlastní cíle. V hloubi duše k vám cítí respekt.
Vaše vlastní šance na přežití se budou dlouhodobě zlepšovat, protože se pod tímto vlivem zmenší hrozba ze strany druhých lidí. Jsou zde i jiné přednosti.
Nepodceňujte vliv, který můžete mít na druhé již pouhou zmínkou o těchto věcech a tím, že sami budete dobrým příkladem.

Cesta ke štěstí vyžaduje, aby byl člověk
pro druhé dobrým příkladem.

16. příklad: někdo nebo něco, co je hodné napodobení či opakování; vzor, model.
17. vliv: účinek, který vyvolává působení někoho nebo něčeho.