Nekraďte

Nekraďte
NEKRAĎTE.
Když někdo nerespektuje vlastnictví věcí, jeho vlastní jmění a majetek jsou ohroženy.
Když někdo z nějakého důvodu není schopen získat majetek čestně, může se chovat, jako by stejně nikdo nic nevlastnil. Ale nezkoušejte ukrást jeho boty!
Zloděj vnáší do okolí záhady: co se stalo s tímhle, co se stalo s tamtím? Potíže, které zloděj způsobil, jsou mnohem větší než cena ukradených věcí.
Obklopeni reklamou na žádoucí věci, rozerváni nescho- pností udělat něco, co by bylo dostatečně cenné, aby tím získali nějaký majetek, nebo jednoduše hnáni nějakým impulzem, věří lidé, kteří kradou, že tím získali hodně za málo. Ale právě v tom je ta potíž: cena. Skutečná cena, kterou zloději zaplatili, je nesmírně vysoká. Největší zloději v dějinách zaplatili za svůj lup tím, že strávili život v bídných skrýších a vězeních – okamžiky „dobrého života“ byly velmi řídké. Žádné, sebevětší množství ukradených cenných věcí se v poměru k tak strašnému osudu nevyplatí.
Ukradené věci obrovsky klesají v ceně: musí být skrývány a jsou stálým ohrožením svobody.
Dokonce i v komunistických zemích se zloději zavírají do vězení.
Ten, kdo krade, v podstatě přiznává, že není schopen zvládnout to čestně, nebo že má rys duševní choroby. Zeptejte se zloděje, co z toho se ho týká: je to buď to první, nebo to druhé.

Cestou ke štěstí není možno
jít s ukradenými věcmi.