Buďte pracovití

BUĎTE PRACOVITÍ (32)

Práce není vždy příjemná.
Ale málokdo je neš ̇astnější než lidé, kteří vedou bez- cílný, zahálčivý a nudný život: děti, které nemají co na práci, dají matce pocítit svou rozmrzelost; sklíčenost nezaměstnaných, i když dostávají podporu (33), je příslovečná; důchodce, který už nemá v životě čeho dosáhnout, chátrá nečinností, jak se dá statisticky doložit.
Dokonce i turisté, zlákaní cestovní kanceláří k odpočin- ku, ztěžují průvodci život, když pro ně nemá nic, co by mohli dělat.
Samotný zármutek je možno ulehčit jednoduše tím, že se člověk do něčeho pustí.
Dokončování věcí zvedá morálku až do nebe. Skutečně se dá ukázat, že produkce (34) je základem morálky.
Lidé, kteří nejsou pracovití, uvalují práci na jiné a jsou jim často na obtíž.
Se zahálčivými lidmi je zatěžko vyjít. Nejen, že člověka deprimují, mohou také představovat určité nebezpečí.
Dobrým řešením je přivést tyto lidi k tomu, aby se rozhodli pro nějakou aktivitu a pustili se do ní. Ukazuje se, že nejtrvalejší prospěch přinese práce, která vede ke skutečné produkci.

Cesta ke štěstí je
přímá a jednoduchá, obsahuje-li pracovitost,
která vede ke skutečné produkci.

(32) pracovitý: takový, který se energicky věnuje studiu či práci; který něco aktivně a s rozhodností dělá a dosahuje výsledků; protiklad k tomu být líný a ničeho nedosahovat.
(33) podpora: zboží či peníze, které vláda dává lidem, kteří jsou v nouzi nebo chudí.
(34) produkce: dohotovení něčeho; dokončení úkolu, projektu nebo předmětu, který je užitečný nebo se jej jednoduše vyplatí dělat či mít.