Květen 2011

Založili jsme občanské sdružení a definovali jeho cíle, účel a akce, kterými chceme cílů dosáhnout.

Posted in Akce